چیدمان کامل عروسی ( میز و صندلی , شمع آرایی , تزئین و نور پردازی )

چیدمان عروسی

در این مقاله به صورت کامل به چیدمان میز و صندلی عروس , شمع آرایی در عروسی , تزئین جایگاه عروس و داماد و نورپردازی میپردازیم .