پذیرایی شام در مجالس عروسی

غذای عروسی

در این مقاله می خوانید :

میز اردور عروسی چیست؟

انتخاب فینگر فود برای جشن عروسی

همه چیز درباره غذای میز شام عروسی

با ما در ادامه این مقاله همراه باشید

 

کباب , غذایی متفاوت

تالار داریوش , کباب کوبیده مخصوص

سراغ لیست خورا کهای اصیل ایرانی که برویم در میان غذاهای چلویی با لیست بلند بالایی از کبابها مواجه می شویم  که پایه و اساس آن را گوشت قرمز شکل می دهد. تا پایان دوره صفویه خبری از چلوکباب در میان غذاهای اصیل ایرانی نبود تا آنجا که در نوشت ههای مورخان و جهانگردان اروپایی که در دوران صفویه از ایران دیدن کرد ه اند؛ درباره چلوها، پلوها، ترش یها و مرباهایی که در ایران طبخ می شده است، مطالب بسیار زیادی نوشت هاند اما هرگز راجع به چلوکباب حرفی به میان نیامده است.

لطفا ادامه مطالب را مطالعه نمایید .