پذیرایی شام در مجالس عروسی

غذای عروسی

در این مقاله می خوانید :

میز اردور عروسی چیست؟

انتخاب فینگر فود برای جشن عروسی

همه چیز درباره غذای میز شام عروسی

با ما در ادامه این مقاله همراه باشید

 

نکات مهم در انتخاب تالار و برگزاری مراسم عروسی

انتخاب تالار عروسی

انتخاب تالار مناسب برای عروسی
انتخاب تالار برای برگزاری مراسم عروسی یکی از مهمترین  نکات جهت ایجاد شبی استثنایی و خاطره انگیز برای عروس و داماد است . انتخاب مناسب می تواند عروسی رویایی برای شما ایجاد کند و تا مدتها در یاد اطرافیان و آشنایان باقی بماند .
برای انتخاب تالار اولین سوالی که پیش خواهد آمد ابعاد مهمانی و تعداد میهمان ها خواهد بود . بر اساس ابعاد و نو ع میهمانی ما دو نوع انتخاب خواهیم داشت :
•    سالن ها و تالار های عروسی
•    باغ تالار ها
هر کدام از این دو گزینه هم دارای ویژگی های مثبت و منفی هستند.
پس بهتر است قبل از گرفتن تصمیم نهایی به کم و کیف آن خوب بیاندیشیم. محلی که قرار است بهترین شب زندگی تان در آن رقم بخورد اهمیت ویژه ای دارد پس لازم است ضمن بررسی های تمام جوانب، تمام سوالاتی که ذهن تان را درگیر کرده و برایتان اهمیت دارد را از مسئول تالار عروسی بپرسید.

با ما در ادامه مطلب همراه باشید

انتخاب غذای مناسب در مهمانی ها و عروسی

انتخاب غذای مناسب در مهمانی ها و عروسی

مهمانی ها و عروسی سال ها در ذهن ها باقی می ماند , از نحوه و مکان برگزاری گرفته تا نحوه پوشش و پذیرایی . تالارها و باغ ها نسبت به گذشته بسیار تغییر داشته و به مکان های مجلل و لوکس تبدیل گردیده شده است . وعده های غذایی یکی از مهمترین بخش های برگزاری مراسمات بشمار می رود , پس دقت در چیدمان و انتخاب غذا تاثیر فوق العاده ای در برگزاری مراسم شما خواهد داشت .

در این مقاله با چندین نوع چیدمان غذا در وعده شام آشنا خواهید شد :

ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺳﺭﻭ ﻏﺫﺍ ﻭ ﻧﻭﺷﻳﺩنی

تالار داریوش , تالار عروسی , تالار تشریفات

ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﮏ ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ؛ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ؛ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺮﻳﺢ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ؛ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﻲ ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﻲ ﺩﻳﮕﺮ .ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺑﺮﺁﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥﺍﺳﺖ،ﺩﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻨﺪ .ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﻫﻲ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺳﺮﻭ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺍﺳﺖ

ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺵ ﮐﻠﻲ ﺳﺮﻭ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ