تشریفات تالار داریوش

واحد زیباسازی تالار داریوش با ارائه زیباترین خدمات VIP شامل انواع گل آرایی و شمع آرایی، میو ه آرایی و تزئینات ویژه غذاها، میزها را با مناسب تهای خاص درخواستی تزئین می نماید. هماهنگی و اجرا انواع گل آرایی های مجالس رسمی با رعایت تشریفات خاص مراسم ها طراحی اماکن تالار و انجام گل آرایی های ویژه اعیاد و روزهای ملی و مذهبی .

نظر بدهید