تشریفات همایش ها و جشن های تالار داریوش

تالار بزرگ داریوش دارای فضاهایی ویژه نمایشگاه های تجاری، فرهنگی، هنری و صنعتی می باشد. عقد قراردادهای برگزاری همایش ها و مراسم های ارگا نها و سازمانهای دولتی و خصوصی انجام کلیه امور تشریفاتی مربوط به برگزاری همایش ها و همچنین هماهنگی بین واحدهای
مجموعه تالار داریوش  و نمایندگان قراردادها هماهنگی زمان و مکان برگزاری مراسم ها در سالن های تالار داریوش  و اطلا ع رسانی .

نظر بدهید